jak siź z nami skontaktowę ?


PHU SAFEX Krzysztof Skodowski
81-154 Gdynia ul. Potasowa 6
NIP 586-104-21-49
tel 58 5858 699 tel/fax 58 74 63 663

kom. 0601 254456
Info@safex.com.pl
plandeki24