Akcesoria

Dysponujemy ca³¹ gam¹ akcesoriów plandekowych , zadzwoñ do nas - otrzymasz kompletn¹ ofertê.

kontakt:
tel./fax 0-58 6652880
lub bezpośrednio:
Krzysztof Skodowski
kom. 0601 254456
Info@plandeki.com.pl